W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.

XML

Treść

Lokalizacja siedziby podmiotu:
- Województwo dolnośląskie
- Powiat m. Jelenia Góra
- Gmina m. Jelenia Góra (gmina miejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do: Wojewody.

Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 2

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne? - "W części budynków tak, w części nie". 
Liczba budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne: 1.

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych? - "W części budynków tak, w części nie".
Liczba budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych: 1.

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy? - "NIE"

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego? - "TAK"

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób? - "W części budynków tak, w części nie".
Liczba budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób: 1. W jednym z budynków JCK dostępne są dwie windy dla niepełnosprawnych, w sali widowiskowej udostępnione są miejsca dla osób na wózkach. Każdy z udostępnionych poziomów wolny jest od barier poziomych i pionowych. W budynku znajdują się informacje o kierunkach i drogach ewakuacji (oświetlenie awaryjne, podświetlane listwy schodowe na sali widowiskowej, tablice informacyjne). Budynek wyposażony jest w klapę dymową i drzwi przeciwogniowe.

Dział 2. Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
Liczba stron: 0
Liczba aplikacji: 0

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności
Liczba stron: 3
Liczba aplikacji: 0
Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
- www.jck.pl , zgodność z UdC:niezgodna
- www.krokusjazzfestiwal.pl , zgodność z UdC:niezgodna
- www.pestkafestival.pl , zgodność z UdC:niezgodna
Uwagi dotyczące dostępności cyfrowej:
Główna strona internetowa instytucji www.jck.pl przygotowana jest barwach kontrastowych (czarno-biała). 

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny - "TAK"
b. Kontakt korespondencyjny - "TAK"
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych - "TAK"
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych - "TAK"
e. Przesyłanie faksów - "TAK"
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internet. i/lub aplikacje (tłumacz online) - "NIE"
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty - "NIE"
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) - "NIE"

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth? - "NIE"
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 3

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo? - "NIE"
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? - "NIE"
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? - "NIE"
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? - "NIE"

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? - "TAK"
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby: 0

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? - "TAK"
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia technologicznego: 0

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu? - "TAK"
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu: 0

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej? - "NIE"